alltochinget.boztrom.com
Fördämningar
På dagens promenad hittade vi en liten belyst trädgårdstomte som vinkade åt oss. Spännande kan man tycka, men så tyckte inte trillsen. – ”Kom pappa så går vi” var det enda Victor …