alldylan.com
May 19: Bob Dylan: San José Arena, San José, CA 1998 (video)
San José Arena San José, California 19 May 1998 Bob Dylan (vocal & guitar) Bucky Baxter (pedal steel guitar & electric slide guitar) Larry Campbell (guitar) Tony Garnier (bass) David Kemper…