alkb.se
Om
Jag heter Annika Abrahamsson och till vardags arbetar jag som översättare. All övrig tid lägger jag på att läsa allt som står till buds om bl.a. böcker, intressanta författare och tidsbesparande hj…