alkb.se
Läst 2011
Äppelkyrkogården, Anna Bovaller [Rating:1/5] Svärmaren, Anna Bovaller [Rating:3/5] Champagneführern, Kåre Halldén [Rating:1/5] Svinajakten, Anna Bovaller [Rating:4/5] Djävulsklippan, Stephen Booth …