alia.tropot.net
Училище за доброта | alia [алиа]
Начинът, по който този човек ме хвана доверчиво за ръка, направи светът ми кристално прекрасен. Не смятам, че съм добър човек. Сещате се, не и от онзи тип хора, които са благи, нежни и които само с ед