alia.tropot.net
Защо съм аполитична? | alia [алиа]
Не, никога не бих си позволила суетата, да се приема за нещо повече от живота. Той е господар и аз търпеливо следвам оставените пред мен стъпки, за да стигна там, където все пак всички рано или късно