alborzshabake.com
انواع زوم در دوربین مدار بسته | البرز شبکه
زوم دیجیتال Digital Zoom وقتی از زوم دیجیتال در دوربین استفاده می‌کنید تصویر واقعا بزرگتر نمی‌شود . در واقع فاصله کانونی لنز ثابت می‌ماند . زوم دیجیتال یک