albertcuesta.com
Hotels per a viatgers hiperconnectats | Albert Cuesta
Els allotjaments per viatges de feina i de vacances han d'oferir cada vegada més opcions de connectivitat, consum multimèdia i càrrega de dispositius.