aktifhaber.com
İçişlerine yeni görev: Ülkeyi idari bölümlere ayırma
Meclis'in devre dışı bırakıldığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'tek adam' olarak yasama, yürütme ve yargıdaki en etkin karar mekanizması haline geldiği yeni sistemde, İçişleri Bakanlığı'na ülkeyi idari bölümlere ayırma yetkisi tanındı.