aktiebladet.se
Bostadsbristen skapar affärsmöjligheter
Det råder som bekant stor bostadsbrist i Sverige. Trots en ökad byggtakt under de senaste åren pekar alla prognoser på fortsatt bostadsbrist under flera år framöver. Det skapar en möjlighet för företag inom byggsektorn. RealX IQ har hittat en intressant nisch. I dagsläget är byggbranschen starkt gynnad av de stigande bostadspriserna och de låga räntorna. […]