aksello.no
Nye inkubatorbedrifter: Dimeq og Fjord Panel - Aksello.no
NYE INKUBATORBEDRIFTER: f.v Rune Hjelmeland og Jonny Bjørnset frå Fjord Panel (Helge Dyrrdal var ikkje tilstades då bilde vart tatt) og Audun og Ronny Bakke frå Dimeq. Aksello har fått to nye og spennande bedrifter inn i Inkubator som vi gler oss til å jobbe vidare med i det nye året. Dei to bedriftene …