aki.shirai.as
Tweets at 2019-01-04
RT @SankoUgo: @o_ob Reality面白くて夜しか眠れないです! -> @SankoU…