akerogarden.com
Stilla Dagar – Öppen retreat 18-22 mars 2019
Stilla dagar – Öppen retreat 18-22 mars 2019 (i anslutning till den Ignatianska introduktionsretreaten) Under ”Stilla dagar” övergår livet på Åkerögården till en enkel rytm att gå in i och lämna s…