akerogarden.com
Åkerögården söker personal!
Åkerögården söker personal! Vi behöver utöka vårt team för att kunna ta hand om alla våra kommande gäster på bästa sätt. Det handlar främst om extrapersonal i kök, bufféservering och städ men även …