akademisyenler.org
Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği - akademisyenler.org
Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum, konferans ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için destek verilmektedir. Etkinlik kapsamında, Yurt içi/yurt dışı davetli konuşmacılarının yol, konaklama, honorarium ücreti …