akademikperspektif.com
Paranın Yönü: Tüccar Devlet Anlayışı ve Türkiye - Akademik Perspektif
Richard Rosecrance 1986’da Tüccar Devletin Yükselişi: Modern Dünyada Ticaret ve Fetih kitabında “tüc