aikidoenlinea.com
Maestros de referencia: Kotaro Yoshida
Kotaro YOSHIDA Ficha: Maestros: Takeda Sokaku Alumnos: Yoshida Kenji, Kondo Katsuyuki, Oyama Masatatsu, Richard Kim