aikidoenlinea.com
Maestros de referencia: Ryuho Okuyama
Ryuho OKUYAMA Ficha: Maestros: Toshimi Matsuda Alumnos: Yoshishige Okai, Ryutaro Okai, Michio Takase, Doshin So, Dennis Palumbo, Toshio Okuyama, Michael