aikido.kolobrzeg.pl
Regulamin PAA
Niniejszy Regulamin PAA obowiązuje wszystkich uczestników zajęć aikido, zarówno osoby niepełnoletnie jak i pełnoletnie. Organizatorem grupowych zajęć aikido dla dzieci i dorosłych jest Pomorska Aka…