ahuuzastroloji.com
Karma ve ilişkiler; uyum analizlerinde ilişki dinamiği ve karmik unsurlar
Karma spiritüel bir neden-sonuç yasasıdır. Karma ve ilişkiler söz konusu olduğunda karmayı harekete geçiren unsurlar uyum haritasından anlaşılabilir.