ahmandonk.com
About “Ahmandonk”
Nama saya Ahman.. dan nama nickname di internet adalah Ahmandonk…. nama Ahmandonk itu bermula dari pembuatan email saya pas saya SD-SMP… sodara saya mo membuatkan email buat saya.. teta…