ahlitani.com
ISLAM adalah Kebenaran: Satu Tuhan, Satu Kemanusiaan, Satu Agama, Banyak Nabi | AHLITANI.COM
Dengan Nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, adalah Firman Allah swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw sebagai nabi terakhir. Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang terakhir kepada umat manusia. Al-Qur'an memberikan tuntunan dan pegangan kepada seluruh umat manusia dalam semua sisi kehidupan. Barangsiapa berpegang kepada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw maka kehidupannya akan selamat. Satu Tuhan yaitu Allah swt Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; Tidak ada Tuhan Melainkan Dia, yang maha Pemurah lagi maha penyayang (QS 2: 163) Katakanlah: Dialah Allah yang Maha Esa; Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu; Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan; dan tidak ada sesuatupun yang setara dengan Dia (QS 112 : 1 – 4) Satu Kemanusiaan Hai manusia! Sesungguhnya Kmai (Allah) menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu