agronovinite.com
Зазимяване на пчелните семейства при различни системи кошери
Как се зазимяват пчелни семейства, заселени в различни системи кошери и защо е важна вентилацията при зазимяването на пчелите?