agronovinite.com
Повечето мед в света съдържа опасните за пчелите пестициди
Повечето мед в света съдържа неоникотиноидни пестициди, показват резултатите от първия глобален тест за изследване съдържанието на неоникотиноиди в меда