agrikultura.triennal.se
BESÖK
Välkommen till Agrikultura! Öppet: 11:00 – 18:00 varje fredag, lördag och söndag från 1 juli till 27 augusti. Guidade turer varje fredag, lördag och söndag. Samling vid kiosken (den röda containern…