agrikultura.triennal.se
Cluster växer
Cluster växer till sig och efter två månader sedan vi planterade har den etablerat sig väl. I trädgården gör Johnie Ekman och Johanna Eriksson från Holma folkhögskolas kurs i Skogsträdgård/permakul…