affarsstaden.se
Lina Hedenström COO i NTM
Lina Hedenström har anställts som COO i NTM. Lina är 44 år och civilekonom med magisterexamen i internationell ekonomi med inriktning mot marknadsföring.