affarsstaden.se
Verksamhetsansvarig i StyrelseAkademien Östsverige slutar.
Maria Floxner har efter 10 år som verksamhetsansvarig valt att gå vidare till andra uppdrag. Maria arbetar som verksamhetsansvarig fram till september.