affarsstaden.se
Bygglogistik för en fungerande stad
Bygglogistik är ett växande kunskapsområde, men hittills sker den mesta utvecklingen med fokus på att effektivisera och säkra arbetet på den enskilda byggarbetsplatsen