affarsstaden.se
Stridsflyget som svenskt särintresse - AffärsStaden
Regeringen har pekat ut Sveriges stridsflygförmåga som ett väsentligt, nationellt säkerhetsintresse – men vad innebär det egentligen? Carl-Henrik Arvidsson – ansvarig flyg-Saabs långsiktiga strategi mot nästa generations stridsflygssystem – kommer att delta i ett seminarium om ämnet i Almedalen.