affarsstaden.se
Returpack lär världen att återvinna - AffärsStaden
Returpacks anläggning i Norrköping kan närmast liknas vid en gruva ovan jord. Där återvinns över 40 000 ton material varje år – aluminium och plast som sedan kan användas igen och igen… 2018 pantade vi i Sverige för första gången över två miljarder burkar och flaskor.