affarsstaden.se
Ökar kunskapen för återvinning - AffärsStaden
Diskbänksrealism – hur skapar vi cirkulär ekonomi i praktiken? Seminariet i Almedalen som Cleantech Östergötland deltar i handlar om hur vi kan få fler att sortera under diskbänken för att öka återvinningen. - Det gäller att bygga kunskap och skapa förutsättningar för att öka återvinningsgraden av vårt hushållsavfall, berättar Vd:n Johan Rydberg.