affarsstaden.se
Ljus framtid för solenergin - AffärsStaden
Med egenproducerad el kan man komma långt idag. Företaget Sunsolutions i Motala har en teknik som gör att handelsföretag gott och väl halverar sin elnota.