affarsstaden.se
Framtidens tjänstebil - AffärsStaden
Det går knappast en dag utan att vi hör om de förändringsvindar som blåser, inte minst kring bilar och mobilitet. I samhället digitalisering, delningsekonomi, minskat beroende av fossila bränslen och hållbara lösningar.