affarsstaden.se
Politiskt vakuum och en spännande framtid - AffärsStaden
Vad har det inneburit för Sverige och Sveriges företagare att vi inte har haft en regering på plats under drygt fyra månader? Har det påverkat förutsättningar negativt att driva företag eller har det kanske till och med varit gynnsamt?