affarsstaden.se
GDPR - AffärsStaden
Datainspektionen har nu sammanställt en rapport för anmälningar av personuppgiftsincidenter under 2018 och totalt anmäldes 2 258 personuppgiftsincidenter utifrån GDPR av olika organisationer i Sverige och anmälningarna ökade successivt under året. Till en början när GDPR och även anmälningsskyldigheten infördes förekom en del anmälningar av incidenter som egentligen inte är anmälningspliktiga, men den överhängande delen av anmälningarna under föregående år har dock varit personuppgiftsincidenter med omfattande risker för de personer vars personuppgifter berörts av incidenten.