aff.a.se
Sverker Göranson: ”En exposé av svensk militär förmåga under min tid som ÖB och var står vi idag”
Allmänna försvarsföreningen i Kalmar län inbjuder till föreläsning med Sverker Göranson. Sverker Göranson är ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademin sedan 2002. Han tillhör avdelning I och valdes …