aff.a.se
Civilt försvar i fokus på MSB i Revinge by
Rubriken ”Civilt försvar och samverkan i totalförsvaret i en ny tid” lockade 60-talet deltagare till MSBs aula i Revinge by den 23 maj.