afdelingbuitengewonezaken.nl
We brachten burgers en provincie in gesprek over het gebruik van de zee
Door de komst van de Deltawerken verloor het meest westelijke gebied van de provincie Noord-Brabant de aansluiting met de zee en haar zoute water. Wat overbleef is een moeilijk bruikbaar gebied. De provincie Noord-Brabant maakt zich hard voor een gezonde Delta waar het goed wonen, werken en recreëren is. Maar het bedenken van nieuwe eigenschappen voor het gebied kan de provincie niet alleen, de behoeftes van de burgers moeten goed meegenomen worden. Dankzij de installatie Connecting Delta is een dialoog voor langere tijd op gang gebracht.