afdelingbuitengewonezaken.nl
We brachten de participatiemaatschappij tot leven
Voor de Provincie Noord-Brabant staat vast dat ze in 2018 een rits aan wetgeving en regels moeten vervangen voor één heldere visie, de Omgevingswet. Die wet gaat over de inkleuring van de provinciale omgevingsvisie en draait om de ideale fysieke leefomgeving. De Brabantse ambitie is om deze visie praktijkgericht te ontwikkelen, samen met haar inwoners.