afarsek-studio.co.il
יום קסום בכרמל - סטודיו - אפרסק
מפעם לפעם אני יוצאת לסדנאות צילום שונות על מנת להמשיך ולהעשיר את הידע שלי. אחת הסדנאות האחרונות שהשתתפתי בהן היתה סדנת תאורה ביערות הכרמל. הגענו לשם בשעת בוקר, כאשר בשמיים שמש בוהקת, אך רוח קרירה ומקפיאת עצמות, אבל איך שהתחלנו …