afahrurroji.net
Kegunaan dan Cara Menggunakan XML
Kegunaan dan Cara Menggunakan XML – XML (eXtensible Markup Language) digunakan dalam banyak aspek pengembangan web, sering dipakai untuk menyederhanakan penyimpanan dan pertukaran data. Berik…