afa.com.vn
Giải pháp cân bằng cho văn phòng mở
Mô hình văn phòng mở tăng cường việc hợp tác trao đổi giữa các thành viên, giúp tiết kiệm nhiên liệu, dung hòa giải pháp ánh sáng, thông gió tự nhiên