advokatbg.net
Заложните къщи и личните данни
Според чл. 7, ал. 2 от Наредбата за дейността на заложните къщи всеки търговец, който предоставя парични заеми срещу залог на движими вещи следва да бъде регистриран като администратор на лични дан…