advokatbg.net
Заложните къщи и регистрацията в ДАНС
Съгласно наредбата регламентираща дейността на заложните къщи в България едно от задължителните изисквания за отпускането на парични заеми срещу залог е приемането на вътрешни правила срещу изпиран…