advokatbg.net
Възражение срещу заповед за изпълнение
Една любима техника на фирмите за събиране на вземания по закупените от тях дългове е да образуват срещу длъжниците заповедни производства, които в зависимост от изпълнителното основание биват по ч…