advokatbg.net
Споделено родителство – за и против
Споделеното упражняване на родителски права, добило гражданственост като споделено родителство е сравнително нова практика по уреждане на отношенията относно родените от брака или фактическото съпр…