advokatbg.net
Развод с чужденец – в България или в чужбина?
Първият и най-важен въпрос, който клиентите следва да зададат при консултация с брлакоразводен адвокат касаеща развод с чужденец е „Къде следва да бъде реализирана процедурата с оглед най-добрата з…