advokatbg.net
Развод поради разстройство на брака
Освен развод по взаимно съгласие, при който и двамата души в брачната връзка са се съгласили доброволно да я прекратят уреждайки предварително отношенията помежду си нашето законодателство познава …