advokatbg.net
Присъствие на адвокат при разпит на свидетел
Скоро имах интересен случай, при който разследващ полицай отказа да ме допусне в качеството ми на адвокат при разпит на свидетел, който при това, ме беше упълномощил изрично за това действие. Тълку…